Co to są roboty ziemne? Definicja, rodzaje

Roboty ziemne to wszelkie wykopy, przekształcenia terenu i inne ingerencje w ziemię, które są dokonywane z określonym przeznaczeniem. Roboty te odbywają się w celu stworzenia np. tuneli podziemnych lub instalacji takich jak rurociągi czy okablowanie, które znajdują się pod ziemią.

Po co robi się roboty ziemne?

Najczęściej roboty ziemne przeprowadza się, żeby:
przygotować podłoże pod budowle podziemne,
kształtować teren pod przyszłe inwestycje,
przygotować podłoże pod budowę dróg, autostrad lub torów,
osadzić fundamenty budynku.

Biorąc pod uwagę kształt oraz wielkość zajętego terenu, roboty ziemne dzieli się na liniowe, powierzchniowe i budowlane. Do liniowych zalicza się prace na wąskim i długim pasie terenu, jak np. podczas układania rurociągów lub budowy drogi. Powierzchniowe obejmują przygotowanie ziemi pod zabudowę. Natomiast wykopy budowlane są robione pod fundamenty lub podziemne części zabudowań.

Można wyróżnić trzy rodzaje robót ziemnych w zależności od ich przeznaczenia, a są to:
podstawowe roboty ziemne
wykończeniowe roboty ziemne
porządkowe roboty ziemne

Podstawowe roboty ziemne

Makroniwelacje, wykopy wąsko- i szerokoprzestrzenne, nasypy, podsypki, zasypki i ostateczne kształtowanie terenu. Są to roboty wykonywane zgodnie z przygotowanym projektem. Robi się je pod drogi, rowy i instalacje, a także pod obiekty budowlane.

Wykończeniowe roboty budowlane

To głównie roboty ziemne, które polegają na wyrównaniu dna wykopów i tworzeniu wykopów pod fundamenty, a także na zagęszczaniu skarp i układaniu ziemi roślinnej. To dobry czas na kształtowanie małej architektury i tzw. ziemne prace ogrodowe. Skupiają się na oczyszczeniu i wyrównaniu podłoża.

Porządkowe roboty ziemne

To porządkowanie i przygotowanie ziemi. Polegają na usuwaniu niepotrzebnych elementów roślinnych, jak pnie, krzewy czy darnina. Do tych czynności zalicza się również czasowe obniżenie poziomu wód gruntowych, spulchnianie gleby i odprowadzenie wód opadowych.

Dobrze przeprowadzone roboty mają wpływ na późniejszy przebieg kolejnych prac. Dlatego ważny jest odpowiedni dobór fachowców do robót ziemnych. Wysokiej jakości sprzęt, doświadczenie i sprawdzeni pracownicy są tu kluczowe. Od tego, jak zaczną się prace, a więc od początkowych robót w ziemi, będą zależały każde kolejne etapy. Precyzyjne wykonanie wykopów wpłynie na realizację planów inwestycyjnych zgodnie z wszelkimi wytycznymi.

roberto

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top