Autor zdjęcia: M I T C H Ǝ L L

Inwestycje liniowe – błogosławieństwo, czy spełnienie najczarniejszych scenariuszy?

Inwestycje liniowe stanowią szczególny rodzaj inwestycji. Przeprowadza się je celem uzbrojenia danego terenu, bądź też po to, by poprowadzić media z punktu A do punktu B. Siłą rzeczy, inwestycje takie przechodzić muszą przez pewną liczbę nieruchomości. Jak sama nazwa bowiem wskazuje – prowadzone są w linii.

Autor zdjęcia: jacopast

Kluczowe elementy umowy o roboty budowlane

Kwestię umowy o roboty budowlane w prawie polskim reguluje Kodeks cywilny. Jest to rodzaj umowy o dzieło. Czy jednak zawsze jest to element niezbędny? Tak, jeżeli chcemy posiadać zabezpieczenie naszych szeroko pojętych interesów. W umowie takiej osoba, która zobowiązała się do wykonania określonych robót budowlanych, czyli wykonawca, potwierdza, że prace zostaną wykonane w określonym czasie i zgodnie Cały wpis

Autor zdjęcia: ~Firyx

Umowa z wykonawcą

O umowach budowlanych słyszał nie jeden z nas, nie jeden również miał okazję umowy o roboty budowlane zawierać – czy to w przypadku budowy domu, garażu, czy też remontu mieszkania. Sporządzanie takich umów ma na celu jedno: precyzyjne i szczegółowe określenie zakresu mających zostać wykonanych robót budowlanych. Umowy takie również zawierają prawa i obowiązki obu Cały wpis

Autor zdjęcia: splorp

Kancelaria adwokacka

Każdego z nas, prędzej czy później mogą spotkać poważne problemy, wymagające pomocy ze strony dobrego, godnego zaufania i doświadczonego adwokata. Dlatego też może zawczasu warto poszukać dobry zespół specjalistów, który będzie w stanie sprostać każdemu wyzwaniu, oferując kompleksową obsługę prawną. Dobra kancelaria adwokacka Poznań powinna oferować ze swojej stron maksymalne zaangażowanie, rzetelność oraz usługi kompetentnych pracowników Cały wpis

Autor zdjęcia: shoutabyss

Linia wysokiego napięcia przechodząca przez działkę

Cieszymy się niewątpliwie z faktu bycia właścicielem określonej nieruchomości. Może być to działka, na której postawiliśmy swój dom, albo tereny rekreacyjne, na których wypoczywamy w gronie najbliższych i przyjaciół. Co jednak stanie się w sytuacji,  gdy pewnego dnia dowiemy się, że przez teren naszej działki ma zostać przeprowadzona przez przedsiębiorcę przesyłowego inwestycja w postaci budowy Cały wpis

Autor zdjęcia: Benny B. Photography
Autor zdjęcia: European Parliament

Czy stać mnie na pomoc adwokata?

Czasem jest tak, że przydałaby nam się profesjonalna pomoc prawna. Taka kancelaria adwokacka, która w razie potrzeby mogłaby zająć się naszymi prawami (więcej: http://www.krotoski-adwokaci.pl/). Byłaby pomocna w dochodzeniu swoich praw w różnych sytuacjach w życiu prywatnym i zawodowym.

Autor zdjęcia: Kompania Piwowarska

Założenie i prowadzenie spółki cywilnej

Wśród wszelkiego rodzaju spółek osobowych, największą popularnością w naszym kraju cieszą się spółki cywilne. Zakładanie spółek tego rodzaju, wymaga zawarcia umowy spółki, a także dokonania odpowiednich zgłoszeń w stosownych ku temu urzędach. Dodatkowo, spełniony musi być warunek, by wspólnicy spółki, będący osobami fizycznymi posiadali wpis w CEIDG. W przypadku spółki cywilnej tworzonej na gruncie prawa Cały wpis

Autor zdjęcia: Shrinivas Sankaran

Otrzymałeś pozew? Lepiej szybko znajdź prawnika!

Ludzie w dzisiejszych czasach sądzą i pozywają się o wiele spraw. Na wokandach przerabiane są nie tylko sprawy rodzinne dotyczące rozwodów i ustalenia wysokości alimentów, ale także sprawy majątkowe, karne i dotyczące kodeksu pracy. Duże znaczenie ma tu wzrost świadomości społecznej i szeroki dostęp do informacji. Dawniej, choć posiadało się solidne przesłanki ku temu, by Cały wpis

Autor zdjęcia: Sarah Hina

Ubieganie się o zachowek

W przypadku nabycia spadku, wniosek w sądzie o stwierdzenie jego nabycia można złożyć zawsze, nawet wiele lat po śmierci spadkodawcy. Wówczas, w postanowieniu sąd wskazuje, kto jest spadkobiercą i w jakim udziale dane dobra dziedziczy. Trochę inaczej przedstawia się jednak sprawa w przypadku zachowku.